Adopce afrických dětí na dálku

VÁNOČNÍ BENEFICE NA PODPORU KNIHOVNY JÁRY CIMRMANA

VÁNOČNÍ BENEFICE NA PODPORU KNIHOVNY JÁRY CIMRMANA – VZDĚLÁVACÍHO, INFORMAČNÍHO A OSVĚTOVÉHO CENTRA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Již deset let se občanské sdružení Pro-Contact věnuje rozvoji gramotnosti a zdravotní péče v západoafrické Guineji. Díky jeho činnosti a podpoře jednotlivců i firem nejen z České republiky může navštěvovat 1 200 dětí zdejší školy, a několik z nich dokonce dospělo k univerzitnímu stupni.

V roce 2012 byla v hlavním městě Guineje, Conakry, otevřena Knihovna Járy Cimrmana, která plní především úlohu informačního a osvětového centra. Po Cimrmanovi byla knihovna pojmenována s laskavým souhlasem Zdeňka Svěráka na počest Ladislava Smoljaka. Oba byli při jejím budování nápomocni.

Probíhají zde pravidelná setkání s dětmi zařazenými do projektu a děti jsou informováni o prevenci nemocí včetně nákazy HIV a eboly, debatuje se zde o plánovaném rodičovství a sexuální výchově a o vzdělávacích možnostech, jaké jejich rodiče neměli či nezažili.

V knihovně nyní z důvodu posunutého začátku školního roku, způsobeného nákazou eboly, probíhají i speciální kurzy pro děti ze všech ročníků základní školy. U nižších tříd jsou to předměty jako je čtení, psaní, počítání, časování, ústní vyjadřování, občanská a mravní výchova, slovní zásoba, gramatika, pravopis, kreslení, u těch vyšších pak i další předměty jako matematika, fyzika a chemie. Kurzy, které jsou pod vedením jak koordinátorů Pro-contactu, tak profesionálních pedagogů, se velmi osvědčily a staly se pravidelnou záležitostí.

 

V současnosti děti chodí do knihovny každý den v týdnu kromě neděle, která je věnovaná modlitbě v kostele a odpočinku. Začátky byly těžší, protože se děti styděly a do knihovny nechtěly chodit. Nyní knihovnu navštěvují ve velkém počtu, mají radost, neboť je vzdělávací a kulturní aktivity, které jsou zde pořádané velice baví, do akcí se vždy naplno zapojí a zaplní celou knihovnu.

Knihovna se tak postupně stává důležitým kulturním centrem města, které rozmanitými způsoby přispívá k snižování negramotnosti a zlepšování vzdělání dětí, mládeže i celých rodin. Zdejší osvětové přednášky přispívají k pozitivním a konstruktivním změnám v jejich myšlení a chování včetně hygienických návyků, vliv mají i na zlepšení postavení žen ve společnosti či omezení předčasných porodů. A není opomenuta ani příprava na aktivní život, aby nabyté znalosti a vědomosti mohly děti lépe a efektivněji využít nejen v pracovním uplatnění, ale i pro celkové zkvalitnění svých životů.

Knihovna Járy Cimrmana a terénní pracovníci sdružení, mezi které patří i asociace mladých doktorů, hrají nyní klíčovou úlohu i při osvětě, jak čelit nové hrozbě krvácivé horečky eboly. Proto je i výtěžek z Vánoční benefice pro Guineu, která se uskuteční již tuto sobotu 6.12. od 16:30 na Magistrátu hl. m. Prahy určen také na podporu a rozvoj činnosti této knihovny.

Veškeré informace o Vánoční benefici a dalších aktivitách pro-Contactu najdete zde na webu www.pro-contact.cz nebo na profilu na FB :https://www.facebook.com/procontact.cz.

Jazyk stránek

Právě adoptováno: 550

K adoptování: 5

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:
Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo

Napište nám

Váš E-mail: