Adopce afrických dětí na dálku

ŠKOLNÍ SYSTÉM V GUINEJI A STÁTNÍ ZKOUŠKY

V Guineji nyní ještě děti z Projektu adopce afrických dětí na dálku užívají poslední volné dny, před tím než jim začátkem října vypukne nový školní rok. Velké prázdniny jsou tam tedy tříměsíční - od července do září. Teprve během prázdnin jsou také vyhlašovány výsledky ze závěrečných hodnocení a ze státních zkoušek, které děti absolvují na konci 6. (tzv. zkouška CEP - postup z prvního na druhý stupeň základní školy), 10. (tzv. zkouška BECP - postup ze základní školy na školu střední) a 13. Třídy (maturita). Pojďme se tak nyní ještě krátce podívat, jak takové státní zkoušky v Guineji probíhají.

Státní zkoušky CEP a BECP

Zkoušky se konají v poslední červnové dny. Děti od brzkého rána přicházejí do zkouškových center – předem vybraných škol, které mají kapacitu pro větší počet studentů. Nejdříve si musí najít třídu, kam byly umístěny. Jsou rozřazeny podle speciálních čísel, které jsou jim přiřazena podle abecedního pořádku. Děti jsou zamyšlené, napjaté, jsou cítit silné emoce, strach. Obavy mají zvláště žáci ze 6. tříd, protože u nich se jedná o první zkušenost se státními zkouškami, které se zásadně liší od jim doposavad známých, obvyklých závěrečných hodnocení.

Poté, co se všichni usadí, následuje krátký projev delegátů Ministerstva školství, ve kterém vysvětlují pravidla a zásady chování studentů i učitelů, kteří nad průběhem zkoušek dohlížejí. Jasně dětem vysvětlují, co mají dělat, co je povoleno, co zakázáno. Především upozorňují na chování, které by mohlo způsobit jejich vyloučení. Vysvětlují, jak vyplnit speciální formuláře.

A pak již děti začínají pracovat. Každý píše, co ví. Každý má samostatnou lavici, není povoleno jakkoliv podvádět, opisovat od souseda. V každé třídě dohlíží dva učitelé.

Zkoušky začínají od pondělního rána, trvají více dní a běží nepřetržitě bez pauzy. Následné dojmy po skončení zkoušek jsou smíšené, ale u všech dětí je cítit velké uvolnění: mají za sebou nejen zkoušky, ale i celý devítiměsíční školní rok a začínají jim prázdniny. „Zkoušky proběhly dobře, témata jsem znala, jen dohled byl velmi přísný, nesměli jsme ani mezi sebou promluvit“, svěřila se Julienne Kolié, dívenka, která chodí do školy díky Projektu adopce afrických dětí na dálku a v červnu skládala státní zkoušku do 11. třídy.

Výsledky jsou vyhlašovány až v průběhu prázdnin, v případě úspěšného složení postupují děti z 6. třídy na druhý stupeň základní školy, tedy do třídy sedmé. Studenti z třídy 10. mají dvě možnosti. Mohou buď pokračovat na gymnázium, nebo na školu odbornou, obě varianty středoškolského studia trvají 3 roky.

Jazyk stránek

Právě adoptováno: 659

K adoptování: 7

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:
Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo

Napište nám

Váš E-mail: